Posts about server

windowstaskmanager

Showing Disk Performance information on Task Manager

Windows server görev yöneticisinde listelenmeyen diskleri görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. C:\Windows\system32>diskperf -h DISKPERF===================== Starts and stops[…]

sslcertificate

Apache httpd ssl sertifika değiştirme

SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/server.crt SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/ssl.key/server.key systemctl restart httpd

Dhcp Snooping Nedir?

Kötü niyetli kişi Dhcp ve İstemci arasında girerek, istemcinin dhcp isteklerine kendisi cevap verir ve böylelikle istemcinin[…]