Posts from 2 Mart 2023

windowstaskmanager

Showing Disk Performance information on Task Manager

Windows server görev yöneticisinde listelenmeyen diskleri görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. C:\Windows\system32>diskperf -h DISKPERF===================== Starts and stops[…]